[^] | [TEAM] | [RESULTS] | [D*]

2017-2018

Results

Recent Results (Development)
18 Nov 2017 / 24 Nov 2017
FixtureResultScoreScorersPOTM
MDNov 18 vs Dereham Nov18Dereham   A    [L]  (A)  [L]WW  9-1Joseph Roy,Freddie Paterson,Sam Hyatt,Ethan Rushton,Sam Hyatt,Krishna Patel,Henry Baker,Jonty Black,Sam HyattJonty Black

 W (9-1)     18/11/2017 - MD
  
vs Dereham (A / L)
   MATURE CITY OUTGUN BRAVE OPPOSITION 


<      >


Club Statistics


Club Results